Αγγλικά Αρχαρίων Ενηλίκων

3-24 ΜΉΝΕΣ

Γενικά

“Οδηγηθείτε με επιτυχία στις εξετάσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.”
  • Απόκτηση Lower από το μηδέν
  • Συνεργαζόμενοι φορείς: LRN, Michigan, Cambridge, Ascentis, MSU, City & Guilds, Κ.Π.Γ.
  • IELTS, TOEIC σε Τμήματα ή Ατομικά
  • Δημιουργία τμημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς (πρωινά / μεσημβρινά / βραδινά)
  • Γραπτή ΕΓΓΥΗΣΗ πτυχίου

Επικοινωνήστε μαζί μας