Β2 / C2

2 ΜΉΝΕΣ

Γενικά

  • Απόκτηση πιστοποίησης σε 2 μήνες
  • Δωρεάν test κατάταξης
  • Δωρεάν 35 ώρες προετοιμασίας για τις εξετάσεις & πρόσθετη εξάσκηση στην κατανόηση ακουστικού κειμένου
  • 4 test προσομοίωσης
  • Δωρεάν επιπλέον ώρες για την προετοιμασία προφορικών εξετάσεων από native speaker και επίσημη εξετάστρια
  • Τμήματα ολιγομελή και ευέλικτα αποκλειστικά για ενηλίκους
  • Γραπτή Εγγύηση πτυχίου

Επικοινωνήστε μαζί μας